Ако има утре

Собрание на Република Mакедонија. Нема да ги раскажувам случувањата. Секој од нас има личен впечаток и однос кон она што се случи и што можевме да го видиме. Се...