Осмиот патник

Јасно е дека ВМРО-ДПМНЕ засега извлекло само една „поука“ од минатото: да не ги открива јавно своите вистински намери

Пораката на Гинко

Пораката е дека правдата ќе се дели непристрасно во суд, а не по нарачки од политички центри на моќ со активирање динамити

Доста со метафори!

Не се сомневам во добрите намери на Могерини, но за крајно несоодветен го сметам начинот на кој ја илустрираше динамиката за очекуваните реформи