Буда и заблуда

Многу поважно од отстранувањето на споменикот, е отстранувањето на пораките што тој ги рефлектира

Чувар на процесот

Со самиот факт што ЕУ не се вмешува во решавањето на тие проблеми заради непристрасност, всушност станува најдиректно пристрасна

Пораката на Зорба

Ако Грција е местото каде што се родила демократијата обврска на сите наши пријатели и соседи е да овозможат таа да живее, а не таму да биде и убиена