Влада без ресор

Министерот без ресор може да биде влијателна личност, задолжена за некои специјални задачи, а може да биде и некој што тоа место го добил како награда и чии овластувања...

Искуството на Валериј Бганба

Работите се едноставни: светот не живее повеќе во времето на Отоманската Империја. А богами не живее ни во времето на Александар Велики. Како што сега стојат работите, не живее...

Блиску, а толку далеку

Довербата кон чуварите на редот и мирот е веројатно на најниско ниво од времето кога луѓето во црни мантили прибираа луѓе од нивните домови и ги носеа на Голи...

Село зад седумте јасени

Насловите на Славко Јаневски „Село зад седумте јасени“ и „Улица“ хируршки прецизно го одредуваат моментот во кој денес се наоѓа македонското општество

Интервју со ѓаволот

Според она како Иванов ја сфаќа парламентарната демократија и како го толкува Уставот, ниту една влада не може да биде легитимна сѐ додека претседателот, односно тој, не го определи...