Живот после животот

Каде се движи Македонија? Кон Европската унија? До пред неколку дена (Самитот во Трст) овој одговор ќе беше прилично убедлив, но… Првото „но“ ќе го посветиме на самиот почеток,...

Другото име за идентитетот

Она што секогаш ме изненадува при преминот на некој од новинарскиот еснаф во политичките води е неподносливата леснотија на промената на парадигмата на која долги години ѝ служеле

Немаме План број 1

Најмалку е важно дали ќе се реализира владиниот План 3-6-9, ако Македонија не може да го реализира Планот број 1 - минимум консензус за нејзиниот развој и иднина

Освестетесе111

Светиот синод сосема правилно постапи кога одлучи да се купи глисер и да се збогати духовната дејност на Црквата со пиратска. Скапите возила беа само маска за бедата во...