Трамп од нашиот сокак

Патриотите се среќни што Европа сѐ повеќе се балканизира, наместо Балканот да се европеизира, бидејќи таа состојба го продолжува времето на нивниот пашалак

Десоросоизација

Општо познато e дека Трамп е Македонец со американско потекло. Жена му е Словенка, негувателката Србинка, што со други зборови значи дека е токму наш, онака антички

Коле Дијамантот

Во ДУИ добро знаат дека овој Никола не е небрусениот ресенски дијамант. Овој е вешто избрусен и со потврдени дијамантски својства - за среќа целосно, 100 % проѕирен

О зоти Ахмети, кој тоа мирот го ремети?

Партнерството на сегашните партнери во власта по ова последно интервју на Ахмети можеби изгледа замрзнато, но верувајте ќе се стопи побрзо и од патиштава, со првото потопло ветре на...