Како се готви политика

Неодамна започнатата дебата за времетраењето на породилното отсуство во Македонија, иако благородна во иницијалната замисла, се движи по погрешни шини. Дискутирањето за должината на отсуството во месеци и недели...

Не со тие куршуми

По 11 години неограничена власт, Груевски треба да разбере дека политичката одговорност е голема и носи ризици, доколку за животот на граѓаните се решава без легитимни и навремени одлуки...

Ода за Тодоров

Тодоров првпат си ги врза очите како неговата сегашна божица Јустиција кога образовниот систем уништуваше деца, а потоа и кога почна да ги убива и здравствениот. Денес се срамиме...

Влада без ресор

Министерот без ресор може да биде влијателна личност, задолжена за некои специјални задачи, а може да биде и некој што тоа место го добил како награда и чии овластувања...