Пораката на Гинко

Пораката е дека правдата ќе се дели непристрасно во суд, а не по нарачки од политички центри на моќ со активирање динамити