Импресум

Призма е интернет страница на БИРН Македонија наменета за промоција и јакнење на истражувачкото новинарство.

Призма е место на кое се објавуваат истражувачки стории, анализи, извештаи, репортажи и интервјуа на теми од заеднички интерес за медиумите и граѓанскиот сектор, како и за пошироката јавност.

Призма е и место на кое се создаваат и одржуваат мрежи на уредници, новинари, медиуми, како и невладини организации со цел нивна потесна соработка, но и размена на информации и алатки за што појасно информирање на јавноста. Призма е  медиумска платформа која ги обединува и активно ги вклучува новинарите, невладините организации и јавноста во Македонија.

Интернет-страницата постои од декември 2013 година и е иницирана во рамки на Проектот за истражувачко новинарство и соработка помеѓу медиумите и граѓанскиот сектор дел од програмата на УСАИД за зајакнување на медиумите во Македонија.

Содржините на Призма се во согласност со новинарскиот етички кодекс и светските новинарски стандарди.

Директор на БИРН Македонија

Ана Петрушева

Уредник

Тамара Чаусидис    tamara.chausidis@birn.eu.com

Новинари

Владо Апостолов   vlado.apostolov@birn.eu.com

Гоце Трпковски    goce.trpkovski@birn.eu.com

Васко Маглешов  vasko.magleshov@birn.eu.com

Соработници и колумнисти

Катерина Блажевска

Александар Јанев

Сашо Кокаланов

Звездан Георгиевски

Лектор

Маја Катарова