Импресум

Призма е интернет страница на БИРН Македонија наменета за промоција и јакнење на истражувачкото новинарство.

Призма е место на кое се објавуваат истражувачки стории, анализи, извештаи, репортажи и интервјуа на теми од заеднички интерес за медиумите и граѓанскиот сектор, како и за пошироката јавност.

Призма е и место на кое се создаваат и одржуваат мрежи на уредници, новинари, медиуми, како и невладини организации со цел нивна потесна соработка, но и размена на информации и алатки за што појасно информирање на јавноста. Призма е  медиумска платформа која ги обединува и активно ги вклучува новинарите, невладините организации и јавноста во Македонија.

Интернет-страницата постои од декември 2013 година и е иницирана во рамки на Проектот за истражувачко новинарство и соработка помеѓу медиумите и граѓанскиот сектор дел од програмата на УСАИД за зајакнување на медиумите во Македонија.

Содржините на Призма се во согласност со новинарскиот етички кодекс и светските новинарски стандарди.

Директор на БИРН Македонија

Ана Петрушева        ana@birnnetwork.org

Уредник

Тамара Чаусидис    tamara.chausidis@birnnetwork.org

Новинари

Владо Апостолов    vlado.apostolov@birnnetwork.org

Гоце Трпковски      goce.trpkovski@birnnetwork.org

Васко Маглешов     vasko.magleshov@birnnetwork.org

Фросина Димеска  frosina.dimeska@birnnetwork.org

Јасмина Јакимова jasmina.jakimova@birnnetwork.org

Елена Гаговска       elena.gagovska@birnnetwork.org

 

Соработници и колумнисти

Катерина Блажевска

Звездан Георгиевски

Ирена Цветковиќ

Лектор

Маја Катарова