Сечи си, плати си и гради си

Како се заобиколува законот за урбано зеленило

Прочитај повеќе