Има само мажи и жени

Да се бориш против еколошките загадувачи е тешка борба, борба против моќници. Да се бориш против транс-луѓе е лесно

Имаме ли избор

Критиката на „западната хегемонија“ е оправдана, но решенијата понудени денес не се само лоши, туку и опасни.

Правдата е привилегија на богатите

Правдата не е нешто од интерес единствено на тие што го прекршиле законот или биле оштетени на различни начини од други лица, туку состојба, која е предуслов за квалитетен...

Тука не е најлошо

Живеењето во Македонија, по многу нешта, суштински не се разликува од голем дел од останатиот свет