Жена на годината

Традиционално, крајот на тековните години го одбележуваат две паралелни иницијативи што се однесуваат на жените и девојките. Декември го дочекуваме со избори на жени на годината додека паралелно тече...

Не знам

Позицијата која јас ја заговарам е позиција на радикален агностицизам