Не знам

Позицијата која јас ја заговарам е позиција на радикален агностицизам

Протестирам за да не полудам

Протестот заврши, ние се разделуваме секој на своја страна. Си мавтаме со другарките со ишарет „се гледаме утре, исто време, исто место“. Морам да признаам дека сум уморна понекогаш,...