Замор од избори

Предизборните кампањи се движат во траекторија на една кратка отсечка меѓу сатанизирањето на противникот и нереалните ветувања

Има само мажи и жени

Да се бориш против еколошките загадувачи е тешка борба, борба против моќници. Да се бориш против транс-луѓе е лесно

Шега со времето

Ако некогаш живееме во Монти Пајтон држава, денес живееме во време кога сѐ е толку искарикирано, што навистина повеќе не е смешно.