Нулта точка

Законите, полицијата, судовите, притворите и затворите постојат за конечно да „им можеме“ нешто на тие што сметаат дека „ништо не им можеме“