150 проценти вистина

Против сум да ја спалиме личноста што ја прошири лажната вест за наводното чедоморство во Гостивар. Затоа што ако човек не може да има доверба во професионалните новинарски погони,...

Затворено: Правиме попис!

Насловот е позајмен од eден сегмент во пристапната беседа на Горан Стефановски во МАНУ, (17 декември 2004 година), во која тој направи симболичен рекапитулар на она што сме го...

Горан и смртта

Болната вистина е таа: да го „читавме“ Горан колку што денеска го цитираме, немаше да паднеме на ова дереџе, ни како култура, ни како општество, ни како држава