Воин за циркони

Не може ли да направиме размена со Грција која, освен споменици, ќе вклучи и канцелариски материјал?

Битката на марама

Состојбата потсетува на попуштање пред палаво дете, само затоа што за два месеца треба да тргне во училиште, па му се дозволува сѐ