Слики и прилики

Медиумите отсекогаш си биле третирани како боксерска вреќа и зар вреди сега да ја кршиме традицијата?