Големото ништо

Никогаш не стана „претседател на сите граѓани“ и остана само лојален извршител и апаратчик на партијата

Опрости ми Папе

Успеавме да дојдеме до целосниот текст што Иванов се подготвувал да му го прочита на Папата за време на приемот во претседателската вила