Сурова година

Годинава штотуку почна, а веќе има премногу кандидати во трката по пехарот за „суета над суетите“

Сигурен датум

И додека си рекол „РЕК“, годината летнала, цените на електричната енергија скокнале, јаглен нема, гас нема, датум нема