Цената на парите

Првиот аранжман на новата македонска влада не остава шанса за втор впечаток, освен перцепција за „ујдисување“ со илибералниот Орбан

Закотвениот едреник

Како да не постои разбирање дека условувањата не ја забрзуваат ЕУ-интеграцијата и дека притисокот со нив може да води кон внатрешна дезинтеграција

Хартијата и хемијата

Колку што има флуктуација меѓу граѓаните на двете земји, патувања, летувања и бизниси, толку недостига комуникација на политичко ниво

Имат снемано

Како во вицот, „имат сѐ за салата, само ренде немат“, така е и со нашите три славни ер-трактори за гаснење пожари. Од 2009 година, кога се набавени, сѐ што...