Псе јо?

Што ли би можело да биде тоа што ќе предизвика уште поголема дебата од ланската?

Матеница

Бидејќи ние многупати се изгоревме од млекото, сега сме во ситуација постојано да дуваме дури и на матеницата