Маткање

Платформата на Матка е многу посигурна дека ќе го преживее законот. За СЈО сѐ уште не е сигурно

Воин за циркони

Не може ли да направиме размена со Грција која, освен споменици, ќе вклучи и канцелариски материјал?