Ретки заби

Ние сме неуништиви како пиреј во одамна усвоената пракса - да ги повторуваме истите глупости и грешки