Камен и леб

Тие што решија да нѐ произведуваат леб, а егзистираат од тоа, покажаа дека не го разбираат значењето на лебот

Криза на машкоста

Без разлика дали верувате дека овој машки крик е лажен или автентичен, тој заслужува да биде промислен