Каков дом гради културата?

Во Југославија постоеја многу идентитети, три официјални јазици, многу нации и ентитети, различни традиции, две писма..., а еден заеднички културен простор

Сибелиус не е дома

ЕУ ќе нѐ критикува за лошо судство, заборавајќи дека тоа е последица на балканскиот начин на влечење потези, токму во име на НАТО и ЕУ

Аш ЕУ!

Поука: не верувај кога некој ветува правда, поверојатно ќе испорача неправда