Чекајќи го Хозе

Во светот беше опишуван како „најсиромашниот претседател“, што беше сосема погрешна оценка. Тој не беше најсиромашниот, туку најскромниот претседател на светот