Лажната дилема

За тешките прашања не постои лесен начин, а најмалку се решаваат со замижување пред проблемите или со „терај сега, утре ќе му ја мислиме“