Игри на среќа

По сите кампањи за важноста на ЕУ, заборавија само на една, ама во суштина најважната обврска: прво заврши си ги домашните работи.

Летање со умот

Нема да најдете земја-членка на НАТО, каде што полицијата дополнително мора да ја чува институцијата за воздухопловна навигација