Чест и чалам

Не може да има правна држава со неправни решенија извлечени од шеширот на партиските пазари

Преспанска мисица

Зибери, кој е почитуван лик на македонската политичка сцена, и кој сега верува дека му е укажана голема чест, всушност е длабоко потценет