Затворено одделение

Властите опиени од „успехот“ во Брисел, не забележуваат дека покрај патот веќе се видливи сите знаци на надоаѓачка анархија

Нема таков народ

Во Македонија ќе биде спуштена завесата на претставата за европската приказна. И подобро е еднаш да се пресече таа илузија