Пред имплозија

Со години слушаме за битка против корупцијата, а не само што ги изгубивме сите битки, туку ја изгубивме и војната