Ранохолизам

Власта веројатно добро ќе ја научи лекцијата од игнорирањето на правилото „денешата работа не ја оставај за утре“