Битката на марама

Состојбата потсетува на попуштање пред палаво дете, само затоа што за два месеца треба да тргне во училиште, па му се дозволува сѐ

Себичен ген

Разбирам дека партиите сега водат битки за рејтинг и гласови, но со ваков примитивизам може да го изгубат и едното и другото