Визија и провизија

Како држава сме бавни, инертни, а во голем сегмент отсуството на акција е и резултат на апетити и планови со корупциски предзнак