Визија и провизија

Како држава сме бавни, инертни, а во голем сегмент отсуството на акција е и резултат на апетити и планови со корупциски предзнак

Лажната дилема

За тешките прашања не постои лесен начин, а најмалку се решаваат со замижување пред проблемите или со „терај сега, утре ќе му ја мислиме“