Погрешна улица

Како општество никогаш нема да излеземе од слепата „Ла страда“, ако не се ставиме во улога на другиот кој бил дискриминиран