Комшијата Гоце

Усогласувањето на термините што треба да ја деполитизираат историјата во учебниците во двете земји, не е лесна работа