Преспанска мисица

Зибери, кој е почитуван лик на македонската политичка сцена, и кој сега верува дека му е укажана голема чест, всушност е длабоко потценет