Ранохолизам

Власта веројатно добро ќе ја научи лекцијата од игнорирањето на правилото „денешата работа не ја оставај за утре“

Слики и прилики

Медиумите отсекогаш си биле третирани како боксерска вреќа и зар вреди сега да ја кршиме традицијата?