Squid game

Прогрес е кога навреме и бескомпромисно ќе се искористи „метлата“ за расчистување со џаболебари, неработници и клиентелисти прикачени на буџетската инфузија, а не да им се дава нова шанса...