Чест и чалам

Не може да има правна држава со неправни решенија извлечени од шеширот на партиските пазари