Маткање

Платформата на Матка е многу посигурна дека ќе го преживее законот. За СЈО сѐ уште не е сигурно

Битката на марама

Состојбата потсетува на попуштање пред палаво дете, само затоа што за два месеца треба да тргне во училиште, па му се дозволува сѐ