Себичен ген

Разбирам дека партиите сега водат битки за рејтинг и гласови, но со ваков примитивизам може да го изгубат и едното и другото