Лажната дилема

За тешките прашања не постои лесен начин, а најмалку се решаваат со замижување пред проблемите или со „терај сега, утре ќе му ја мислиме“

Затворено одделение

Властите опиени од „успехот“ во Брисел, не забележуваат дека покрај патот веќе се видливи сите знаци на надоаѓачка анархија

Нема таков народ

Во Македонија ќе биде спуштена завесата на претставата за европската приказна. И подобро е еднаш да се пресече таа илузија