Вести

Прашалник за студенти: користење AI алатки

Почитувани читатели,

Со експанзијата на вештачката интелигенција се очекува зголемена употреба на различни алатки во образовниот процес. Би сакале да слушнеме искуства на студенти, докторанди и магистранди за користење на алатките на вештачка интелегенција во текот на учењето и изработката на трудовите.

Целта на овој прашалник е:

  • Да добиеме информација колку се користат овие алатки
  • Да откриеме за што најмногу се користат

Како да учествувате?

За да го испратите вашето искуство, само пополнете го овој формулар. БИРН нема да објави никакви лични податоци без претходна согласност. Вашите одговори се безбедни и шифрирани.