Визија и провизија

Како држава сме бавни, инертни, а во голем сегмент отсуството на акција е и резултат на апетити и планови со корупциски предзнак

Лажната дилема

За тешките прашања не постои лесен начин, а најмалку се решаваат со замижување пред проблемите или со „терај сега, утре ќе му ја мислиме“

Затворено одделение

Властите опиени од „успехот“ во Брисел, не забележуваат дека покрај патот веќе се видливи сите знаци на надоаѓачка анархија