Нема таков народ

Во Македонија ќе биде спуштена завесата на претставата за европската приказна. И подобро е еднаш да се пресече таа илузија