Балсамирани навики

Дали граѓаните се свесни дека одговорноста и сериозноста подразбираат да не се западне во профаност по разните трагедии?

Имитација на животот

Има моменти во животот кога зборовите изгледаат целосно бесполезни. Какво сочувство да изразиш, каква утеха да дадеш, и како човек воопшто може да се надева да најде минимум душевен...

Фингерпринтот на нашето време

Среќа што на пописот се регистрира бројка на население, а не на луѓе. Кога велам „луѓе“, мислам на сѐ што е антипод на „нелуѓе“. Да се мереше човечноста, немаше...

Ахилова пета

Летаргија и неинвентивност за големи нешта, покриени со крпење на малите дупки.Некогаш ни со тоа.