Нема таков народ

Во Македонија ќе биде спуштена завесата на претставата за европската приказна. И подобро е еднаш да се пресече таа илузија

Тито и јас

Живееме во површно општество, со површни критериуми, со површен систем на вредности, со површни интереси…