Живот пише романе

Сè што ми паѓа на ум од тоа време не се паролите полни со надеж за правда туку онаа исмејуваната - „Ние сме лудаци“

Македонија е сѐ што немаме

Пред 32 години со шише шампањ на скопскиот плоштад беше прославена рефрендумската волја на граѓаните за независна држава. Трепетот на пенливото вино беше мала персонификација на големата ерупција од...

Маѓепсаниот круг на здравството и образованието

Суровата вистина е дека без вложувања во „човечкиот капитал“ и со јакнењето на пазарната насоченост на образованието и здравството, земјата драматично ги губи својата конкурентност и шансите за економски...