Добра ноќ и со среќа

На која држава е Гордана Сиљановска претседател? На онаа што е запишана во Уставот? Или на некоја имагинарна територија од своите соништа?

Замор од избори

Предизборните кампањи се движат во траекторија на една кратка отсечка меѓу сатанизирањето на противникот и нереалните ветувања

Шега со времето

Ако некогаш живееме во Монти Пајтон држава, денес живееме во време кога сѐ е толку искарикирано, што навистина повеќе не е смешно.