Опсадата на градот

Позицијата на Арсовска се урива токму од ветерот што ја донесе на таа позиција - бесплатен јавен превоз и „најдобра менаџерка на градот“