И многу и ништо

Сведоци сме на една од најкрупните реформи што се случуваат во државата, а тоа е реформата на состојбата на свеста

Колапс на женската гардероба

Новогодишната ноќ е една од најопасните, ако не и најопасна ноќ во годината. Тогаш се носат клучни решенија, заклетви, резолуции за она што нѐ очекува. А притоа, никој не...