Маѓепсаниот круг на здравството и образованието

Суровата вистина е дека без вложувања во „човечкиот капитал“ и со јакнењето на пазарната насоченост на образованието и здравството, земјата драматично ги губи својата конкурентност и шансите за економски...