Маде ин Кина

Има нешто трогателно симпатично во таа верба дека Македонија ќе опстане без светот и дека светот ќе пропадне без Македонија. Конечно, ако не успееме да функционираме без светот, тогаш...