Оскарите и медот

Културата конечно треба да го добие она место што го заслужува. Тоа ќе биде добро за сите нас. А половина од тоа ќе му дадеме и на светот