Тито и јас

Живееме во површно општество, со површни критериуми, со површен систем на вредности, со површни интереси…

Черечењето на едно убиство

Како да не беше доволна свирепоста на претепувањето на младиот хрватски ракометар Денис Тот, туку ова грозоморно убиство мораше да ни ги покаже и сите медиумски, институционални, политички, па...