Одумирање на државата

Постои таков тип несреќни луѓе кои, од раѓањето па до смртта, живеат во заблуда дека поради нешто се повикани да се занимаваат со јавни работи, да го исправаат она...

Време на чуда!

Секој криминал е криминал, само криминалот на функционерите е функционерски криминал, а криминалот на највисоките функционери е – највисок криминал