Летање со умот

Нема да најдете земја-членка на НАТО, каде што полицијата дополнително мора да ја чува институцијата за воздухопловна навигација