Исправен модел

Бог би ги прашал „моралните паничари“: „Уште ли е скаменето вашето срце? Очи имате, а не гледате; уши имате, а не слушате?“

Лебедова песна

„Дали имаме селективно судство? Секако дека имаме! Имаме ли партизирана администрација? Да, имаме! (…) Ова се прашањата што се отвораат во Извештајот и сигурно дека нашето општество треба да...

Каков дом гради културата?

Во Југославија постоеја многу идентитети, три официјални јазици, многу нации и ентитети, различни традиции, две писма..., а еден заеднички културен простор

Сибелиус не е дома

ЕУ ќе нѐ критикува за лошо судство, заборавајќи дека тоа е последица на балканскиот начин на влечење потези, токму во име на НАТО и ЕУ

Аш ЕУ!

Поука: не верувај кога некој ветува правда, поверојатно ќе испорача неправда