Роршахова дамка

Неразбирливо е зошто владата нема слух за ставот на директорот на Пазарниот инспекторат, Стојко Пауновски?