Битката на марама

Состојбата потсетува на попуштање пред палаво дете, само затоа што за два месеца треба да тргне во училиште, па му се дозволува сѐ

Неботизам

А кога за непотизмот само небото е граница, тогаш тоа се нарекува неботизам