Тука не е најлошо

Живеењето во Македонија, по многу нешта, суштински не се разликува од голем дел од останатиот свет