Вистинскиот рејтинг

Во држава, која каскаше во обидите навреме да си ги прибере граѓаните од кризните подрачја во Израел, не е важен ничиј индивидуален рејтинг.

Живот пише романе

Сè што ми паѓа на ум од тоа време не се паролите полни со надеж за правда туку онаа исмејуваната - „Ние сме лудаци“