Преспанска мисица

Зибери, кој е почитуван лик на македонската политичка сцена, и кој сега верува дека му е укажана голема чест, всушност е длабоко потценет

Првата жртва

Битката меѓу емитерите и телевизиите многу прецизно го покажува основното неразбирање на улогата на медиумите кај нас