Комшијата Гоце

Усогласувањето на термините што треба да ја деполитизираат историјата во учебниците во двете земји, не е лесна работа

Тужибаба

Дали реформите на институциите ги реформираат и луѓето што работат или се носители на тие институции?