Тито и јас

Живееме во површно општество, со површни критериуми, со површен систем на вредности, со површни интереси…

Ретки заби

Ние сме неуништиви како пиреј во одамна усвоената пракса - да ги повторуваме истите глупости и грешки