Доаѓа шумарот

…вечна персонификација на нашите надежи дека еден ден ќе се појави некој што ќе ги разбрка аздисаните.

Мртов агол

ставните измени од „цел“, во следниот период ќе се претворат во „средство“ за изборни калкулации

Камен и леб

Тие што решија да нѐ произведуваат леб, а егзистираат од тоа, покажаа дека не го разбираат значењето на лебот

Криза на машкоста

Без разлика дали верувате дека овој машки крик е лажен или автентичен, тој заслужува да биде промислен