Од спротивни страни

На протестот на 21 мај во паркот Тиволи во Љубљана се чувствуваше нашата солидарност со пријателите и блиските во Македонија, директно изложени на толчникот на власта од кој ние...