За симулакрумот на активно граѓанство

Гневот на продемократските демонстранти кој беше искажан преку фрлени јајца, камења и боја, како и неколкуте турканици со полицијата, претставува совршена муниција за и онака празната реторика на ГДОМ-овци....

Астротурф граѓанство

Наместо вистински успех во владеењето, како подобрување на економската состојба, спречување на корупцијата или заштитата и унапредувањето на човековите права и слободи, полесно е да се собере одредена група...