Протестите се борба за опстанок на Македонија

Имплицитната порака на овие шарени протести е: „Има злостор – има казна“. Нема бегање од казната, не постои такво место во светот! Протестите на македонската „Шарена револуција“, кои траат...