Истражувањa

База на податоци: Итни договори за јавни набавки

Државните институции, во три години, со образложние дека набавката е итна, во постапка со преговарање, без претходно објавување на оглас, склучиле над илјада договори со вкупна вредност од 2,4 милијарди денари односно околу 39 милиони евра, покажува базата на податоци на Центарот за граѓански комуникации