Истражувањa

КОД: Смртни случаи во затворите

Секоја година Народниот Правобранител пријавува насилство и од чуварите и меѓу затворениците

Секоја година Народниот Правобранител пријавува насилство и од чуварите и меѓу затворениците. Во тие напади честопати затворениците добиваат и тешки повреди. Во затворот нема соодветен третман за болните од ХИВ, а токму оваа болест заедно со хепатитот ги демне затворениците. Затворската управа години наназад едвај се справува со нерешениот систем на здравствена заштита. Со новиот закон за санкции бара затворениците да имаат матичен лекар и да се лекуваат на клиниките.