Регион

Оспорување на вистината: Како се негираат фактите за Сребреница

Наместо, со текот на времето, да се намали, негирањето на геноцидoт, во последниве години, стана поподмолно

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •