Споделете го вашето искуство: посредување при работа во странство

Почитувани читатели, Би сакале да слушнеме искуства од луѓето што ги користеле услугите на агенциите за посредување при наоѓање работа во странство и на други посредници. Во време кога...

Аплицирајте за стипендијата за новинарска извонредност 2023

Се доделуваат 10 стипендии за новинари од Централна и од Југоисточна Европа што имаат идеја за приказна што бара известување од терен, длабинско истражување, значително финансирање и континуирана помош...