Годината низ наша Призма

Трошењето јавни пари, правосудството, градежништвото и медиумите доминираат како теми во 2022