Актуелно

Оглас за вработување проектен асистент

Балканската истражувачка репортерска мрежа (БИРН) распишува конкурс за следнава работна позиција

Проектен асистент

Главни задачи:

 • Поддршка на проектниот координатор во спроведувањето на проектните активности
 • Комуникација со проектниот тим и надворешни лица
 • Учество во следењето и оценувањето на спроведувањето на активностите од програмата/проектот и навремено прилагодување на активностите во тесна комуникација со програмскиот координатор
 • Логистичка поддршка при организација на настани, обуки и тренинзи
 • Подготовка на проектни планови и извештаи
 • Собирање и обработка на податоци за целите на проектот
 • Подготовка на документи поврзани со проектот (кратки презентации, огласи и останати материјали за веб-страница)

 Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

 • Завршено високо образование
 • Претходно работно искуство на проекти во граѓанскиот сектор
 • Одлично познавање и aктивно користење деловен англиски јазик (говорен и пишан)
 • Одлично познавање и активно работење со Microsoft Office пакетот
 • Развиени аналитички и комуникациски способности, посветеност, лојалност, доверливост, вештини за организирање, капацитет за тимска и независна работа

Работното време за оваа позиција изнесува 40 часа неделно, од понеделник до петок.

Рок и потребни документи за аплицирање:

Заинтересираните кандидати, својата кратка биографија (CV) и мотивациско писмо (не повеќе од 30 реда) треба да ги пратат најдоцна до 25 јануари 2023 година, на следнава електронска адреса: birnmk@birnnetwork.org со назнака: Апликација за проектен асистент.

Апликациите на кандидатите што не ги исполнуваат наведените услови и што нема да бидат испратени до предвидениот рок, нема да бидат разгледувани. Само кандидатите што ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.