Изјавите и ставовите на отец Бобан Митевски се автентични

Одговор на авторот на сторијата „Македонија распната меѓу крстот и полумесечината“ кон реакцијатана отец Бобан Митевски дека не бил интервјуиран. Во рамките на Проектот за истражувачко новинарство и соработка помеѓу...

Македонија распната меѓу крстот и полумесечината

Во последните десет години во Македонија се изградени речиси 350 нови џамии и минариња и речиси исто толку нови цркви, црквички, манастири, параклиси, крстови, камбанарии...

Скопје нема да може да го издржи притисокот на провинцијата

Депопулацијата на малите градови во Република Македонија станува загрижувачки социо-економски проблем, кој во годините пред нас ќе доведе до континуиран пад на квалитетот на животот и ќе биде увертира...