Републиката во пламен!

Републиката ја закопуваме ние граѓаните со нашето соучесништво во грабежот прифаќајќи да ги глодаме коските на господарите на нашата економија и на нашето јавно добро кои елитите си ги...

Што донесе Пена во Тетово

Човечката цивилизација се заснова на контрола и на усогласување со природата, особено користењето на водата. Првите градови никнале околу големите речни корита, откога ги скротиле. Иригационите системи се основа...