По Преспа, Македонија мора да ја врати довербата во демократијата

Политичките маневри на владата при постигнувањето на договорот со Грција ја еродираа вербата на Македонија во демократијата – и мора бргу да се дејствува за таа да се врати