Истражувањa

КОД: Екстерно тестирање

Зошто државните институции молчат на прашањата за екстерното тестирање? Ставовите за екстерното оценување на родителите, учениците и експертите ги пренесува КОД

Какви очи имаат инсектите? По што лудуваат момчињата? Како би му кажал на својот пријател да не доаѓа? КОД направи тест – Ги знаете ли одговорите на овие прашања за шесто одделение? Дали Македонија паѓа на тестот за екстерното, реформа или деформација во образовниот систем?