БиХ: Учениците против поделба на образованието по национална основа

Запознајте ги учениците и наставниците, кои се борат против поделеното образованието во Босна и Херцеговина, кое придонесе кон цврсто втемелување на сегрегацијата во оваа држава.

КОД: Екстерно тестирање

Зошто државните институции молчат на прашањата за екстерното тестирање? Ставовите за екстерното оценување на родителите, учениците и експертите ги пренесува КОД