Истражувањa

КОД: Заштита на потрошувачите

Ги штити ли некој правата на потрошувачите во Македонија?

Најмногу поплаки од граѓаните за јавните претпријатија, но и за мали сервиси и телекомуникациските компании. Но докажал ли некој граѓанин на суд дека е во право? Лоши услуги, но големи сметки. КОД и Балканската истражувачка репортерска мрежа истражуваат колку се граѓаните задоволни од различните услуги и дали некој ги штити нивните потрошувачки права.