Државата штеди на современи ортопедски помагала

Државата сака да заштеди на сметка на квалитетот на помагалата, ортопедските куќи сакаат да заработат, а на средина се пациентите чии тажни човечки судбини се сведени на графи и...